Misijní cesta – únor/březen 2012

Všechny znovu zdravíme z Filipín! Tentokrát máme několik zajímavých novinek, o které se s vámi chceme podělit.

Quezon City 1

Na přelomu února a března se náš misijní tým vydal na tři týdny na Filipíny. Cesta začala v Quezon City, na severním předměstí Manilly, kde  jsme měli tři dny shromáždění. Asi polovinu přítomných tvořily děti (těch bylo okolo třiceti, čtyřiceti) ve věku od tří do dvanácti let. Sestra Nancy pro ně měla po všechny tři dny biblické příběhy, poučení a písničky. Dospělí potřebovali základní vyučování o spasení a základy Bible vůbec. Když jsme se zeptali, kolik Biblí mají k dispozici, zvedly se tak dvě tři ruce.

Cebu 2

Z Manilly letěl náš tým do města Cebu. Tam byla shromáždění velmi dobrá, vnímali jsme přítomnost Božího ducha, i chvály byly moc příjemné. Slovo zde přicházelo ve větší moci a hloubce. Na začátku každého shromáždění měla sestra Nancy vyučování pro děti, které ho dobře přijímaly. Dětí tam bylo hodně, ale ne tolik jako v Quezon city.

Další zastávkou byl Butuan City. Hned první den začal naplno. Shromažďovací místnost byla plná téměř k prasknutí (sestra Merlinda prý nakrmila 185 lidí). Protože bylo zase velmi mnoho dětí (alespoň 45–50), měla pro ně sestra Nancy program nejen před dopoledním, ale i před odpoledním kázáním. Druhým a posledním dnem byla neděle, kdy bylo lidí už méně (160). Mohli jsme svobodně kázat a i překladatelů bylo dost. Jak v Butuanu, tak v Cebu jsme kázali mimo jiné i o tom, že je nezbytné, aby lidé měli ve svých rukou Bible a používali je ke studiu Božího slova. Děti v Butuan City znali Bibli víc než na předchozích místech.

Bangonay Altar Call

V pondělí ráno se náš tým přesunul v Merlindině nové dodávce do společenství bratra Edmara v Bagonay (hodinu a čtvrt jízdy jižněji). Byla to zbývající část služby v této oblasti. Hlavními účastníky shromáždění byli studenti nedaleké biblické školy v Santiagu. Jedno shromáždění mělo velkou odezvu. Téměř všichni studenti přišli dopředu, aby vyjádřili, že zasvěcují svůj život Božímu povolání. Je to úžasná skupina studentů, věkem většinou těsně po dvacítce. Mají citlivá srdce a touhu se učit.

Graduation 3

Následující den byl věnován slavnostnímu zakončení školního roku školy Kingdom Message Foundation School. Děti čekají nyní dva měsíce prázdnin. Jak je na Filipínách zvykem, děti, které dokončily školku, měly promoci. Vysvědčení pro tyto žáky musela být podepsána a předána úředníkem školského úřadu. Jakmile dostali své „diplomy” předškoláci s čapkami, oblečení celí v bílém, obdrželi svá hodnocení i ostatní žáci. Každý dostal stuhu, která ukazovala jeho úspěchy ve škole. Každá třída také předvedla nějaké vystoupení: děti zpívaly písně, recitovaly verše z Bible nebo zahrály příběh. Kolem poledne se podávalo báječné jídlo. Náš misijní tým měl dobré obecenství s rodinami a seznámil se s některými, které jsou sponzorovány. Úřednice školského úřadu, která dohlíží na všechny soukromé školy ve městě, byla s prací školy velmi spokojena. Osobně jsme se seznámili s učitelkami i jejich žáky a ředitelkou. Učitelský tým tvoří nádherný a živý kolektiv mladých činorodých žen. Děti s nimi dobře spolupracují.

Jedno z břemen, které nám na této cestě silně vyvstalo, byly Filipínské děti. Uvědomili jsme si tentokrát více než kdy předtím, že nám Bůh dává ohromnou zodpovědnost přinášet těmto malým Jeho slovo, které má moc nejen změnit a formovat jejich životy, ale také přinést změnu do jejich země. Budeme se snažit, aby bylo založeno více škol, pořádalo se více mimoškolních činností a aby byly zakládány dětské domovy a další. Modlete se, prosím, s námi, abychom byli všichni spolu schopni uskutečnit to, co má pro Filipíny Bůh na srdci.

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: