Druhé výročí založení školy (22. 2. 2012)

27. ledna jsme oslavili druhé výročí založení naší školy pro chudé děti. Na Filipínách je zvykem, že každá soukromá škola má jeden den v roce slavnost pro rodiče s dětmi. V naší škole je tímto dnem 27. leden. Děti si připraví malé představení a všichni hosté i účinkující dostanou občerstvení.

I letošní rok se děti a jejich rodiny setkaly v takto příjemném obecenství. Děti měli svůj program velmi pečlivě připravený – recitovaly biblické verše, básničky a předvedly hostům taneční scénky. Ti nejmladší předváděli rybářovu loďku a ulovili nejen rybky ale i leckterého člověka. Daniel a lvi také nechyběli.

Den ubíhal ve vzájemném sdílení a přátelském posezení nad výživným jídlem, které si žádná z přítomných rodin nemůže běžně dovolit. Díky Božímu zaopatření jsme však byli i tentokrát schopni  toto vyjímečné setkání zorganizovat. Jsme Bohu velmi vděčni za všechnu Jeho péči o nás.

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: